Vụ việc Công ty CP Nicotex Thanh Thái chôn hóa chất độc hại xuống lòng đất đang gây bức xúc trong dư luận. Kết quả điều tra ban đầu đã khẳng định những sai phạm của doanh nghiệp này trong việc bảo vệ môi trường. Vậy trách nhiệm của doanh nghiệp và các cơ quan chức năng trong sự việc này như thế nào?