Xung đột đã diễn ra tại một trại tị nạn ở Calais vào tối ngày 23/10 khi dân nhập cư ném đá vào cảnh sát.