QĐND - Sáng 26-6, tại thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam), Bộ Kế hoạch-Đầu tư, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Đây là Hội nghị trong khuôn khổ Chương trình xúc tiến Quốc gia năm 2010 nhằm đẩy mạnh thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn đầu tư trong nước và nước ngoài vào khu vực này. Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung với các đặc thù về vị trí chiến lược, tài nguyên, hệ thống cảng biển, các di sản văn hóa thế giới… nếu được đầu tư đúng mức sẽ tăng tốc phát triển cùng với các vùng miền khác của cả nước./. Trung Hội