(TBKTSG Oline) - Đảng ủy Khối doanh nghiệp trung ương phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), UBND tỉnh Nam định, UBND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư vào hai tỉnh Nam Định và Thái Bình vào ngày 5-8-2009 tại Nhà hát 2-3 (số 155 Nguyễn Du, Nam Định).

Nội dung hội nghị nhằm giới thiệu tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư, chính sách khuyến khích của địa phương đối với các dự án đầu tư của tỉnh Nam Định và Thái Bình, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế địa phương. Mọi chi tiết, xin liên hệ chị Hằng, ĐT: (0350) 3645227 - 0914469013, fax: (0350) 3647120 hoặc chị Ngọc, ĐT: (0350) 3642443 - 0923801105