Ngày 28/5, Inđônêxia, Xinhgapo và Malaixia đã chính thức đưa vào hoạt động "Cơ chế hợp tác bảo vệ Eo biển Malắcca", một trong những tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới.