Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cán cân thương mại nông lâm và thủy sản của 11 tháng qua xuất siêu khoảng 6,95 tỷ USD, trong đó thủy sản cùng gỗ và các sản phẩm gỗ có kim ngạch xuất khẩu đạt hơn sáu tỷ USD.

Xuat sieu gan 7 ty USD nong lam va thuy san - Anh 1

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 11 năm 2016 ước đạt 2,69 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 29,1 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim ngạch nhập khẩu toàn ngành nông, lâm, thủy sản tháng 11 năm 2016 ước đạt 2,1 tỷ USD, đưa tổng giá trị nhập khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 22,15 tỷ USD, tăng 4,6% so với năm cùng kỳ năm 2015.

Gạo: Lượng giảm, giá tăng
Khối lượng gạo xuất khẩu trong 11 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,54 triệu tấn và hai tỷ USD, giảm 25% về khối lượng và giảm 20,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, giá gạo xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2016 đạt 450 USD/tấn, tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 36% thị phần. Gana là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với 11,5% thị phần. Các thị trường có giá trị giảm mạnh là Philippines giảm 61,6%, Malaysia (51,5%), Singapore (34,1%), Bờ Biển Ngà (29,1%), Hoa Kỳ (28,3%) và Hồng Công (7,7%).

Cao su, Cà phê, Tiêu: Lượng tăng, giá giảm
Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1,1 triệu tấn và 1,43 tỷ USD, tăng 12,3% về khối lượng và tăng 4,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cao su xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1.267 USD/tấn, giảm 9,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ là hai thị trường tiêu thụ cao su lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016, chiếm 66,1% thị phần.

Xuất khẩu cà phê trong 11 tháng đầu năm 2016 đạt 1,6 triệu tấn và 2,98 tỷ USD, tăng 36,1% về khối lượng và tăng 24,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1.817 USD/tấn, giảm 10,4% so với cùng kỳ năm 2015. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016 với thị phần lần lượt là 15,2% và 13,2%.

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 11 năm 2016 ước đạt 10 nghìn tấn, với giá trị đạt 78 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 170 nghìn tấn và 1,37 tỷ USD, tăng 36,7% về khối lượng và tăng 15,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá tiêu xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2016 đạt 8.102 USD/tấn, giảm 15% so với cùng kỳ năm 2015.

Hạt điều: Tăng lượng, được giá
Khối lượng hạt điều xuất khẩu 11 tháng đầu năm 2016 đạt 320 nghìn tấn và 2,59 tỷ USD, tăng 6,2% về khối lượng và tăng 18,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 10 tháng đầu năm 2016 đạt 8.033 USD/tấn, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 34%, 14,2% và 13,5% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6,2 tỷ USD
Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 11 tháng đầu năm 2016 đạt 6,2 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là ba thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016, chiếm 69% tổng giá trị xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ.

Xuất khẩu thủy sản đạt 6,4 tỷ USD
Giá trị xuất khẩu thủy sản 11 tháng đầu năm 2016 đạt 6,4 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là bốn thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2016, chiếm 54,1% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.