Năm 2016 sẽ là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả được ghi nhận vượt qua kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng gạo với giá trị dự kiến cả năm đạt khoảng 2,5-2,6 tỷ USD.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính tới hết tháng 10, xuất khẩu rau quả đạt xấp xỉ 2 tỷ USD, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm 2015.

Thị trường nhập khẩu mặt hàng này chủ yếu vẫn là Trung Quốc, chiếm trên 70% thị phần.

Như vậy, 2016 là năm đầu tiên kim ngạch xuất khẩu rau quả được ghi nhận vượt qua kim ngạch xuất khẩu của mặt hàng gạo với giá trị dự kiến cả năm đạt khoảng 2,5-2,6 tỷ USD.

Trong khi đó, 10 tháng đầu năm, xuất khẩu gạo chỉ đạt mức 4,2 triệu tấn và xấp xỉ 1,9 tỷ USD, giảm trên 21% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Theo Bộ Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận định tiềm năng thúc đẩy xuất khẩu rau quả rộng mở, theo đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần có sự đầu tư, xây dựng bài bản khâu hậu cần phục vụ xuất khẩu như kho lạnh, xe tải lạnh.../.