(VOV) - Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đây là con số khả quan, đáng khích lệ nhờ vào nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp.

Trao đổi với báo chí ngày 24/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Thành Biên cho biết: 3 tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt 19,2 tỷ USD tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái; nhập khẩu ước tính 22,3 tỷ USD tăng 23%; nhập siêu ước tính 3 tỷ USD, bằng 15,7% so với giá trị xuất khẩu cả nước. Riêng tháng 3/2011, kim ngạch xuất khẩu cả nước ước đạt trên 7 tỷ USD tăng 26%, nhập khẩu ước tính 8,2 tỷ USD tăng 20%. Theo đánh giá của Bộ Công Thương, đây là những con số khả quan, đáng khích lệ nhờ vào nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh những khó khăn về nguyên vật liệu đầu vào, diễn biến bất ổn của khu vực và thế giới, ảnh hưởng động đất, sóng thần Nhật Bản ít nhiều cũng tác động vào hoạt động xuất khẩu của một số doanh nghiệp, Bộ Công Thương sẽ nỗ lực làm tốt công tác xúc tiến thương mại hỗ trợ các doanh nghiệp, ngành hàng thực hiện hợp đồng đã ký trong 6 tháng đầu năm./.