Theo Bộ NNPTNT, kim ngạch xuất khẩu (XK) nông lâm thủy sản tháng 10.2016 ước đạt 2,75 tỉ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỉ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, giá trị XK các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỉ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuat khau nong lam va thuy san tang 6,3% - Anh 1

Ảnh minh họa

Với giá trị ước đạt 5,7 tỉ USD, XK thủy sản đã tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015. Giá trị XK các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỉ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015. Kết quả cụ thể một số mặt hàng chủ yếu như sau: Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10.2016 ước đạt 368.000 tấn (đạt 164 triệu USD), đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỉ USD.

Xuất khẩu càphê tháng 10.2016 ước đạt 121.000 tấn (đạt 246 triệu USD), đưa khối lượng xuất khẩu càphê 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1.795 USD/tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2015. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016 với thị phần lần lượt là 15,2% và 13,2%. Giá trị xuất khẩu cà phê trong 9 tháng đầu năm 2016 ở hầu hết các thị trường chính của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2015, ngoại 9 trừ thị trường Tây Ban Nha và Bỉ có giá trị giảm so với cùng kỳ năm 2015, mức giảm lần lượt là 4,6% và 1,3%. Chín tháng đầu năm 2016, các thị trường có giá trị xuất khẩu càphê tăng mạnh là Philippin (74,3%), Angiêri (59,7%), Trung Quốc (56,3%), Hoa Kỳ (45,3%), Đức (37,4%), Italia (17,9%) và Nhật Bản (15,4%).

Ước tính khối lượng xuất khẩu caosu tháng 10 năm 2016 đạt 140.000 tấn với giá trị đạt 183 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu caosu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1 triệu tấn và 1,28 tỉ USD, tăng 15,8% về khối lượng và tăng 4,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá caosu xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2016 đạt 1.258 USD/tấn, giảm 11,8% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc và Ấn Độ là 2 thị trường tiêu thụ caosu lớn nhất của Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016, chiếm 65,5% thị phần. Chín tháng đầu năm 2016, giá trị xuất khẩu caosu sang hai thị trường này tăng lần lượt là 20,3% và 14,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Chè: Khối lượng xuất khẩu tháng 10 ước đạt 12.000 tấn với giá trị đạt 22 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu chè 10 tháng đầu năm 2016 đạt 106.000 tấn và 175 triệu USD, tăng 6,6% về khối lượng và tăng 3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trong 9 tháng đầu năm 2016, khối lượng chè xuất khẩu sang Pakistan – thị trường lớn nhất của Việt Nam với 33,9% thị phần – tăng 0,6% về khối lượng nhưng giảm 10,1% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Các thị trường có giá trị xuất khẩu chè tăng mạnh là Indonesia (gấp 2,2 lần), Trung Quốc (tăng 80,8%) và Malaysia (tăng 52%). Hạt điều: Khối lượng hạt điều xuất khẩu tháng 10 năm 2016 ước đạt 33.000 tấn với giá trị 285 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu hạt điều 10 tháng đầu năm 2016 đạt 291.000 tấn và 2,33 tỉ USD, tăng 5,8% về khối lượng và tăng 16,6% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 9 tháng đầu năm 2016 đạt 7.928 USD/tấn, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Hà Lan và Trung Quốc vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam chiếm thị phần lần lượt là 33,9%, 13,8% và 13,3% tổng giá trị xuất khẩu hạt điều. 9 tháng đầu năm 2016, các thị trường có giá trị xuất khẩu hạt điều tăng mạnh là Israel (50%), Đức (37,2%), Anh (24%), Hà Lan (23,6%), Trung Quốc (21,2%) và Italia (14,3%).

Khối lượng tiêu xuất khẩu tháng 10.2016 ước đạt 12.000 tấn, với giá trị đạt 93 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu tiêu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 159 nghìn tấn và 1,29 tỉ USD, tăng 35,7% về khối lượng và tăng 15,3% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 10.2016 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng đầu năm 2016 đạt 5,7 tỉ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 9 tháng đầu năm 2016, chiếm 54,1% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Trong 9 tháng đầu năm 2016, các thị trường có giá trị xuất khẩu thủy sản tăng mạnh là Trung Quốc (51,1%), Hà Lan (14,4%), Hoa Kỳ (14,3%) và Thái Lan (10,8%).

Khối lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn ước đạt 203.000 tấn với giá trị đạt 57 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu sắn và các phẩm từ sắn 10 tháng đầu năm đạt gần 3 triệu tấn và 806 triệu USD, giảm 14,8% về khối lượng và giảm 26,8% về giá trị so cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu chính trong 9 tháng đầu năm 2016 chiếm tới 85,7% thị phần, giảm 16,5% về khối lượng và giảm 28,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015…

Kh.V