Kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10 năm 2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đầu năm 2016 đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuat khau nong lam thuy san thang 10 uoc dat 2,75 ty USD - Anh 1

Xuất khẩu gạo tháng 10 ước đạt 368 nghìn tấn. Ảnh Internet.

Trong 10 tháng đầu năm, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015; Giá trị xuất khẩu các mặt hàng lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng 0,1% với cùng kỳ năm 2015.

Cụ thể, xuất khẩu gạo ước đạt 368 nghìn tấn với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng đầu năm 2016 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 10 năm 2016 ước đạt 121 nghìn tấn với giá trị đạt 246 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đầu năm 2016 đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Bên cạnh đó, Cao su xuất khẩu đạt 140 nghìn tấn với giá trị đạt 183 triệu USD; xuất khẩu Chè đạt 12 nghìn tấn với giá trị đạt 22 triệu USD; Hạt điều đạt 33 nghìn tấn với giá trị 285 triệu USD; Tiêu ước đạt 12 nghìn tấn, với giá trị đạt 93 triệu USD; Thủy sản ước đạt 687 triệu USD.

Đức Hùng