Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, mặc dù thị trường thế giới có nhiều biến động, nhưng tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành 10 tháng ước đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015; thặng dư thương mại đạt 6,4 tỷ USD, tăng 15,6%.

Sang tháng 10, xuất khẩu cà phê, cao su và gạo đều giảm cả về lượng và giá trị XK so với tháng 9/2016 cụ thể: cà phê (giảm 5,97% và giảm 3,66%), cao su (giảm 7,3% và 4,7%) và gạo (giảm 23,7% và 23,8%). Kim ngạch XK chè tăng 4,7%; hạt điều tăng 3,1%.

Tính chung, giá trị XK nhóm hàng nông sản chính tháng 10 đạt 1,2 tỷ USD, giảm 9,4% so với tháng 9/2016. Giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 687 triệu USD (tăng 3,2%), lâm sản chính đạt 588 triệu USD (giảm 2,64%). Kim ngạch xuất khẩu toàn ngành tháng 10 ước đạt gần 2,75 tỷ USD, giảm gần 2,0% so với tháng 9/2016 và giảm 2,7% so với tháng 10/2015.

Xuat khau nong, lam, thuy san tang 6,3% so voi cung ky - Anh 1

Xuất khẩu nông sản tăng 6,3% so với cùng kỳ. Ảnh TTXVN

Lũy kế 10 tháng, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015; xuất khẩu thủy sản ước đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9%; mặt hàng gỗ và lâm sản chính ước đạt 5,8 tỷ USD, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2015; các mặt hàng khác đạt 2,4 tỷ USD, tăng 16,4%;

Về nhập khẩu, ước giá trị nhập khẩu nông, lâm, thủy sản tháng 10 đạt 2,2 tỷ USD, 10 tháng đạt gần 20 tỷ USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, nhập khẩu một số mặt hàng chính đạt khoảng 14,6 tỷ USD, giảm 1,0% so với cùng kỳ năm trước (phân bón các loại đạt 902 triệu USD (giảm 22,2%), thức ăn gia súc và nguyên liệu đạt 2,8 tỷ USD (giảm 1,7%), gỗ và sản phẩm gỗ đạt 1,45 tỷ USD (giảm 18,4%); một số mặt hàng có giá trị NK tăng như: lúa mỳ tăng 65,3%, ngô tăng 9,3% và hạt điều tăng 39,1%.

H.V