Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tháng 10/2016 ước đạt 2,75 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 10 tháng đạt 26,4 tỷ USD, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất khẩu cà phê tăng mạnh về lượng và giá trị trong 10 tháng năm 2016 (Ảnh: M.P) Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng chủ lực gạo vẫn còn nhiều khó khăn. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10/2016 ước đạt 368 nghìn tấn với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2016 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Trong khi đó, các mặt hàng như cà phê, chè, cao su, tiêu, điều vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý, mặt hàng cà phê từ đầu năm đến nay tăng mạnh về cả lượng và giá trị xuất khẩu. Xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2016 ước đạt 121 nghìn tấn với giá trị đạt 246 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Không tăng trưởng như mọi năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ước giá trị xuất khẩu nhóm hàng này tháng 10/2016 đạt 560 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 10 tháng năm 2016 đạt 5,54 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam. Giá trị xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng khá, tháng 10/2016 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2016 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015. Nguồn: dangcongsan.vn

Xuat khau nong lam thuy san tang 6,3% so voi cung ky nam truoc - Anh 1

Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 12,5 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2015. Tuy nhiên, xuất khẩu mặt hàng chủ lực gạo vẫn còn nhiều khó khăn. Khối lượng gạo xuất khẩu tháng 10/2016 ước đạt 368 nghìn tấn với giá trị đạt 164 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 10 tháng năm 2016 ước đạt 4,2 triệu tấn và 1,9 tỷ USD, giảm 21,2% về khối lượng và giảm 16,9% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Trong khi đó, các mặt hàng như cà phê, chè, cao su, tiêu, điều vẫn duy trì đà tăng trưởng ổn định. Đáng chú ý, mặt hàng cà phê từ đầu năm đến nay tăng mạnh về cả lượng và giá trị xuất khẩu.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 10/2016 ước đạt 121 nghìn tấn với giá trị đạt 246 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 10 tháng đạt 1,5 triệu tấn và 2,76 tỷ USD, tăng 40,2% về khối lượng và tăng 25,4% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Không tăng trưởng như mọi năm, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Ước giá trị xuất khẩu nhóm hàng này tháng 10/2016 đạt 560 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 10 tháng năm 2016 đạt 5,54 tỷ USD, giảm 0,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc là 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam.

Giá trị xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng khá, tháng 10/2016 ước đạt 687 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 10 tháng năm 2016 đạt 5,7 tỷ USD, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguồn: dangcongsan.vn