Trong 5 tháng đầu năm, các mặt hàng nông, lâm, thủy sản đã xuất khẩu được 10,705 tỷ USD, giảm 4,6% so với cùng kỳ năm 2012.

Khối lượng gạo xuất khẩu 5 tháng ước đạt 2,86 triệu tấn, giá trị đạt 1,265 tỷ USD, giảm 3,2% về khối lượng và giảm 7,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm đạt 445 USD/tấn, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm 2012.

Về ngành hàng cà phê, khối lượng 5 tháng đầu năm ước đạt 697 ngàn tấn, giá trị đạt gần 1,49 tỷ USD, giảm 23,2% về khối lượng và giảm 21,7% về giá trị so cùng kỳ năm 2012. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm đạt 2.172 USD/tấn, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu 5 tháng đạt trên 2,2 tỷ USD, giảm 5,6%