VOV.VN -Mặt hàng này tiếp tục có đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu chung với kim ngạch ước đạt 17,72 tỷ USD

Theo Bộ Công thương tính đến hết tháng 10, điện thoại và linh kiện tiếp tục là mặt hàng đóng góp vào sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu chung với mức kim ngạch xuất khẩu cao, ước đạt 17,72 tỷ USD, tăng 76,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các thị trường chủ yếu nhập khẩu mặt hàng này của Việt Nam là Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Đức, Áo, Anh, Italia, Ấn Độ, Hongkong….

Theo số liệu của Tổng cục Hải Quan, có 3 thị trường đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD trong 9 tháng trước là Tiểu vương quốc Arập thống nhất, Đức và Áo, đạt lần lượt 2,6 tỷ USD; 1,2 tỷ USD và 1,08 tỷ USD. Trong đó Tiểu vương quốc Arập thống nhất là thị trường đạt kim ngạch cao nhất, chiếm 16,9% tỷ trọng, tăng 153,4%.

Ngoài ra, có đến 22 thị trường đạt kim ngạch trên 100 triệu USD. Đó là các thị trường Anh, Italia, Ấn Độ, Hongkong, Nga, Pháp, Thái Lan… và các thị trường này đều có kim ngạch tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Duy nhất, chỉ có 2 thị trường giảm kim ngạch là thị trường Campuchia và Nhật Bản./.

NTri/VOV online