Tuần này, bạn đọc đã gởi nhiều ý kiến hỏi việc tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thế nào, quyết toán thuế TNCN ở đâu và các vấn đề liên quan đến hóa đơn giá trị gia tăng... Bà Trần Thị Lệ Nga, Trưởng phòng Tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế - Cục Thuế TPHCM, trả lời.

Nhiều nguồn thu: Quyết toán tại nơi cư trú - Tôi có 2 khoản thu nhập, thu nhập từ tiền lương, tiền công tại công ty ở quận Bình Thạnh (đăng ký giảm trừ gia cảnh tại Bình Thạnh) và thu nhập từ kinh doanh cho thuê nhà ở quận 2, ở Bình Dương (không giảm trừ gia cảnh). Vậy tôi phải nộp quyết toán thuế TNCN ở đâu? Hiện tại tôi có 2 mã số thuế, mã số thuế TNCN 10 số ở Bình Dương và mã số thuế phụ (13 số) ở quận 2, vậy khi quyết toán, sẽ lấy mã số nào (10 số hay 13 số) để quyết toán? (Nguyễn Bảo Toàn, Bình Dương) - Theo hướng dẫn tại điểm 4 mục V Công văn số 486 ngày 11-2 của Tổng cục Thuế về quyết toán thuế TNCN, trường hợp của bạn vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nhiều nơi thì nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế ở Chi cục Thuế nơi cá nhân có hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên do bạn có hoạt động kinh doanh ở 2 nơi (đều không đăng ký giảm trừ gia cảnh) nên nơi nộp hồ sơ quyết toán thuế TNCN là nơi cư trú, khi quyết toán thuế, phải dùng mã số thuế 10 số để kê khai quyết toán thuế. - Đơn vị tôi là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, năm 2010 tôi có đặt in 2.000 tờ hóa đơn, với ký hiệu hóa đơn là AA/2010-T từ số 1 đến số 2000. Hiện tại tôi mới sử dụng hết 600 số, vậy đơn vị tôi muốn sử dụng tiếp hóa đơn đã in có được không và cần làm những thủ tục gì? (Minh Châu, TPHCM) - Theo công văn 15364 ngày 12-11-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung trong quá trình thực hiện Nghị định số 51/2010/NĐ-CP và Thông tư số 153/2010/TT-BTC, về nguyên tắc đối với hóa đơn mà các doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng, doanh nghiệp đăng ký hóa đơn tiếp tục sử dụng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 31-3-2011. Đối với trường hợp doanh nghiệp đã tự in (đặt in) hóa đơn trong năm 2010 với số lượng lớn, đến hết ngày 31-3-2011 doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng hết hóa đơn đã tự in (đặt in) và doanh nghiệp có nhu cầu tiếp tục sử dụng, đề nghị Cục Thuế rà soát trong quý 1-2011, nếu mẫu hóa đơn doanh nghiệp đã tự in (đặt in) trong năm 2010 vẫn đủ các tiêu thức bắt buộc (tên loại hóa đơn; số thứ tự; tên, địa chỉ, mã số thuế người bán; tên, địa chỉ, mã số thuế người mua; tên hàng hóa, dịch vụ; đơn vị tính, số lượng, đơn giá hàng hóa, dịch vụ thành tiền ghi bằng số và bằng chữ; người mua, người bán ký và ghi rõ họ tên, dấu người bán (nếu có) và ngày, tháng, năm lập hóa đơn; tên tổ chức nhận in hóa đơn) theo quy định tại Thông tư số 153, Cục Thuế đề nghị doanh nghiệp thực hiện thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Điều 9 Thông tư số 153 để tiếp tục sử dụng. Như vậy, nếu mẫu hóa đơn của đơn vị đảm bảo các tiêu thức bắt buộc như trên, đơn vị có thông báo phát hành hóa đơn theo quy định tại Thông tư số 153 để tiếp tục sử dụng từ ngày 1-4-2011. Không xuất khẩu: Xuất hóa đơn GTGT - Doanh nghiệp chúng tôi bán hàng cho doanh nghiệp nước ngoài. Doanh nghiệp này có công trình thi công tại Việt Nam và yêu cầu chúng tôi giao hàng tại công trường Việt Nam. Vậy chúng tôi xuất loại hóa đơn nào, hóa đơn GTGT trong nước có được không hay bắt buộc phải sử dụng hóa đơn xuất khẩu? (Công ty Hòa Phát, quận 12, TPHCM) - Theo quy định tại Điều 3 Thông tư số 153 ngày 28-9-2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: “Hóa đơn giá trị gia tăng là hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong nội địa dành cho các tổ chức, cá nhân khai, nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ...”. Trường hợp của công ty theo trình bày có thỏa thuận bán hàng hóa cho doanh nghiệp ở nước ngoài nhưng giao hàng cho doanh nghiệp khác tại Việt Nam theo chỉ định của phía nước ngoài (không thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu với cơ quan Hải quan) để phục vụ cho công trình thi công tại Việt Nam, công ty phải lập hóa đơn GTGT áp dụng thuế suất thuế GTGT của hàng hóa theo quy định. - Công ty tôi mới in hóa đơn xong vào ngày 1-3, đăng ký thông báo phát hành vào ngày 7-3 và muốn đưa vào sử dụng vào ngày 15-3, vậy hóa đơn GTGT cũ còn tồn, tôi có phải báo hủy? (Nguyễn Thị Hạnh, quận Bình Thạnh) - Theo quy định tại điều 9 Thông tư số 153 hướng dẫn, thông báo phát hành hóa đơn phải được gửi đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất 5 ngày trước khi tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bắt đầu sử dụng hóa đơn và trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ký thông báo phát hành (phải đáp ứng đồng thời cả hai điều kiện về thời gian). Như vậy, nếu công ty bạn đã lập thông báo phát hành và gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp vào ngày 7-3 và sử dụng vào ngày 15-3 là phù hợp với quy định. Số hóa đơn GTGT cũ còn tồn không sử dụng công ty phải tiến hành hủy theo quy định tại Điều 27 Thông tư số 153. Từ năm 2011, thực hiện theo Thông tư số 18 ngày 10-2-2011 của Bộ Tài chính. HÀN NI