Nhằm đánh vào cộng đồng khách hàng sử dụng Vcoin của VTC, hiện nay đã có một website giả mạo Cổng thanh toán điện tử - VTC Paygate nhằm mục đích lừa đảo người sử dụng Vcoin chân chính.