NXB Sự Thật - Hà Nội vừa xác nhận với tác giả Nguyễn Ngọc Truyện, sẽ xuất bản bộ sách này dưới hình thức bìa cứng, đẹp, trang trọng vào trước Tết Nguyên đán Mậu Tý.