Công văn số 1042/TCT-CS ngày 07-3-2008 của Tổng cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.

1. Về xử phạt đối với hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp để kê khai. Doanh nghiệp đã xuất hóa đơn có sự chênh lệch về giá trị hàng hóa, dịch vụ giữa các liên (liên 2 viết cho người mua hàng đúng theo giá trị hợp đồng, liên 1 ghi giá trị thấp hơn liên 2) thì doanh nghiệp bị xử lý như sau: - Trong thời hạn kê khai mà đơn vị bán hàng hóa, dịch vụ phát hiện ra sai sót và tự kê khai, điều chỉnh lại thì xử phạt theo Khoản 3 Điều 14 Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, quản lý, sử dụng hóa đơn. - Khi đã hết thời hạn kê khai, cơ quan thuế hoặc cơ quan có thẩm quyền phát hiện được hành vi trên thì doanh nghiệp bị xử phạt về hành vi trốn thuế theo quy định tại điểm 1.5 mục IV phần B Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế. Trường hợp người nộp thuế phát hiện ra sai sót, tự kê khai, điều chỉnh lại và nộp đủ các khoản thuế thiếu, tiền phạt thì hành vi này được coi là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại Điều 4 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07/6/2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế. 2. Về trường hợp tạm đình chỉ hóa đơn. Trường hợp cơ quan thuế thanh tra, đối chiếu xác minh hóa đơn bán ra của doanh nghiệp nhưng chưa có đủ cơ sở để khẳng định đó là hóa đơn bất hợp pháp thì cơ quan thuế phối hợp với các cơ quan liên quan thu thập thêm thông tin để có đủ căn cứ chứng minh doanh nghiệp sử dụng mua bán hóa đơn bất hợp pháp. Khi cơ quan thuế có đủ cơ sở để khẳng định doanh nghiệp có hành vi bán hóa đơn bất hợp pháp thì đình chỉ ngay việc bán hóa đơn để ngăn chặn doanh nghiệp tiếp tục vi phạm, đồng thời thu hồi những số hóa đơn còn tồn ở doanh nghiệp theo Nghị định số 89/2002/NĐ-CP nêu trên.