9 tháng đầu năm, Sở Y tế tỉnh Yên Bái tiến hành thanh tra, kiểm tra 9 cuộc tại 2 đơn vị và 256 cơ sở, ban hành 39 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền gần 205,7 triệu đồng.

Qua công tác thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, các nội dung vi phạm chủ yếu như: Thiếu giấy tờ thủ tục pháp lý, không đủ trang thiết bị, dụng cụ phù hợp để xử lý nguyên liệu chế biến thực phẩm, không khám sức khỏe định kỳ, thực phẩm chất lượng kém, hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bên cạnh đó, những vi phạm về hành nghề y, dược tư nhân cũng tồn tại nhiều vấn đề như: Giả mạo bằng cấp chuyên môn trong hoạt động kinh doanh thuốc, không mở sổ sách theo dõi hoạt động mua bán thuốc, kinh doanh không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, bán thuốc cho cơ sở không phải cơ sở dược hợp pháp, không có chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

Trong kỳ, thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, tiêu hủy và thu hồi nộp Kho bạc Nhà nước số tiền 205,7 triệu đồng, số hàng hóa hết hạn sử dụng buộc tiêu hủy ước trị giá khoảng 8,5 triệu đồng. Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm với 2 cá nhân, kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 1 tổ chức.

Ngoài ra, Thanh tra Sở còn tham gia 6 cuộc cùng đoàn điều tra tai nạn lao động thương tích do Sở Lao động - Thương binh & Xã hội chủ trì, tham gia 2 cuộc cùng đội kiểm tra liên ngành 178 kiểm tra phòng chống mại dâm và cử cán bộ tham gia cùng đoàn thanh tra liên ngành về an toàn bức xạ do Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì.

Bùi Bình