Ngày 05/12/2007, Chánh Thanh tra UBCKNN đã ký Quyết định số 57/QĐ-TT về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Xây dựng Hạ tầng Sông Đà cụ thể như sau: