ND - "Xử phạt nguội" những hành vi vi phạm giao thông là một trong những quy định quan trọng của Thông tư 11/2007/TT-BCA ngày 31-8-2007.