Hỏi: Công ty tôi đã bị mất con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu trong quá trình di chuyển trụ sở. Sau đó, tôi có nhờ một người quen khắc lại con dấu để có thể tiếp tục kinh doanh, giao dịch. Xin hỏi, tôi làm như vậy có vi phạm pháp luật không? (Tô Văn Tài, Ba Trại, Ba Vì, Hà Nội).

Trả lời: Hành vi làm mất con dấu, giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu của công ty bạn và hành vi tự tiện khắc lại con dấu công ty của bạn đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, những hành vi này đều chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính. Cụ thể: Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội thì Công ty của bạn có thể bị xử phạt hành chính với các hành vi sau đây: - Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi mất hoặc để rách, nát giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu. - Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi để mất con dấu đang sử dụng. - Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khắc dấu giả hoặc sử dụng con dấu giả nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cũng theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 73/2010/NĐ-CP, bạn có thể bị xử phạt hành chính với mức phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi khắc dấu giả nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ngoài ra, công ty bạn còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm mà trong trường hợp này là tịch thu con dấu giả