5 nhóm hành vi vi phạm đã được quy định tại Nghị định 74/2003/NĐ-CP như vi phạm về giấy phép hoạt động điện lực; xây dựng, lắp đặt công trình điện; phân phối điện; vi phạm quy định về sử dụng điện; về an toàn điện.

>>> Xử phạt ngành điện nếu cắt điện không báo trước CôngThương - Nghị định 68/2010/NĐ-CP bổ sung thêm 5 nhóm hành vi bị xử phạt: vi phạm hoạt động phát điện; hoạt động truyền tải điện; hoạt động bán buôn, bán lẻ điện; vi phạm quy định về điều độ hệ thống điện và thị trường điện lực. Vẫn giữ nguyên 2 hình thức xử phạt chính là cảnh cáo hoặc phạt tiền, nhưng Nghị định số 68/2010/NĐ-CP tăng mức phạt tiền tối đa từ 30 lên 40 triệu đồng. Mức phạt thấp nhất cũng tăng từ 50 nghìn đồng lên 500 nghìn đồng. Mức phạt đối với từng hành vi cụ thể cũng tăng lên đáng kể. Nghị định số 68/2010/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực, vừa được Chính phủ ban hành thay thế Nghị định số 74/2003/NĐ-CP, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2010. Phóng viên báo Công Thương đã phỏng vấn nhanh Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng xung quanh vấn đề này. Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hòa Thưa Bộ trưởng, ông nhận định thế nào về Nghị định số 68/2010/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành? Nghị định số 68/2010/NĐ-CP được ban hành trong bối cảnh chúng ta đang tiếp tục thực hiện lộ trình các quy định của Luật Điện lực. Nghị định có hiệu lực sẽ góp phần tạo dựng khung pháp lý chặt chẽ hơn, phù hợp với yêu cầu thực tế, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, chú trọng lợi ích chính đáng của người sản xuất. Nghị định 68/2010/NĐ-CP dành sự quan tâm cho cả người bán, người mua. Việc xử phạt là để bảo đảm công bằng trong mua, bán điện. Người vi phạm hợp đồng kinh tế, phải có trách nhiệm đền bù cho người kia. Trường hợp ngành điện ký hợp đồng với người mua điện mà không thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm của mình mà không có lý do bất khả kháng sẽ phải bồi hoàn thiệt hại. Đây là vấn đề được dư luận hết sức quan tâm vì lâu nay chúng ta vẫn thường quan niệm, ngành điện là ngành độc quyền. Chỉ có người sử dụng điện khi mắc lỗi bị ngành điện yêu cầu bồi thường, còn ngành điện không có trách nhiệm khi gây ra lỗi. Việc ngành điện cắt điện không báo trước hoặc không đúng với thông báo đã gây thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp. Thưa Bộ trưởng, vấn đề này sẽ được xử lý như thế nào? Những biểu hiện như vậy không phải là phổ biển nhưng đó là biểu hiện không bình đẳng giữa người bán và người mua điện. Nghị định 68/2010/NĐ-CP được ban hành sẽ khắc phục tình trạng này. Nói cách khác, Nghị định mới sẽ góp phần nâng cao ý thức pháp luật, sự tôn trọng lợi ích của nhau và thực hiện theo đúng các quy định pháp lý giữa hai đối tượng bán và mua. Như vậy, nếu ngành điện cắt điện không báo trước hoặc cắt điện không đúng với thông báo mà không có lý đo chính đáng thì ngành điện phải bồi hoàn thiệt hại cho khách hàng và bị xử phạt theo luật định. So với Nghị định 74/2003/NĐ-CP, người có thẩm quyền xử phạt các vi phạm trong hoạt động điện lực trong Nghị định 68/2010/NĐ-CP được mở rộng hơn. Thưa Bộ trưởng, các đơn vị có thẩm quyền xử phạt sẽ thanh, kiểm tra như thế nào với những lý do mà ngành điện cho là bất khả kháng? Các cá nhân, tổ chức có hành vi cố ý hoặc vô ý vi phạm các quy định của pháp luật về điện lực đều bị xử phạt. Mặt khác, việc xử phạt các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực cũng phải tuân theo các nguyên tắc được nêu rõ trong Nghị định. Theo Nghị định 68/2010/NĐ-CP, Bộ Công Thương có trách nhiệm quy định cụ thể trình tự, thủ tục điều tra và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực điện lực thuộc thẩm quyền của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực và Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp. Thanh tra chuyên ngành điện lực thuộc Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực điện lực xảy ra trong địa phương thuộc phạm vi quản lý... Chế tài xử phạt mới này sẽ tác động đến trách nhiệm của cả người sử dụng điện và nhà cung cấp điện. Tới đây, Bộ Công Thương sẽ có thông tư, hướng dẫn để thực hiện, đảm bảo công bằng cho cả hai bên mua và bán điện. Trân trọng cảm ơn Bộ trưởng! Hải Vân (thực hiện)