Cơ quan ra quyết định xử phạt yêu cầu các đơn vị trên hoàn thiện việc xử lý bụi, khí thải, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường chậm nhất là ngày 31.12.

Xu phat 10 benh vien xa thai vuot quy chuan ky thuat - Anh 1

Từ tháng 10 đến nay, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành quyết định xử phạt hành chính 8 bệnh viện, gồm các bệnh viện đa khoa (BVĐK): tỉnh Đắk Lắk, TP.Buôn Ma Thuột, H.Ea Hleo, H.Cư Kuin, H.Cư Mgar, H.Lắk, H.M’Đrắk và BV Tâm thần.

Đồng thời, Sở TN-MT Đắk Lắk cũng xử phạt BV Mắt tỉnh và BV Mắt Tây nguyên. Tổng mức phạt đối với 10 BV trên gần 1,7 tỉ đồng; đơn vị nộp phạt nhiều nhất gần 349 triệu đồng (BVĐK tỉnh).

Vi phạm chủ yếu của các BV là xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 - 5 lần trong trường hợp lượng nước thải từ 40 m 3 /ngày đến dưới 60 m 3 /ngày; từ 10 lần trở lên trong trường hợp lượng nước thải từ 200 m 3 /ngày đến dưới 400 m 3 /ngày...

Ngoài ra, nhiều đơn vị còn vi phạm không thực hiện giám sát, quan trắc môi trường; xả bụi thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải.

Cơ quan ra quyết định xử phạt yêu cầu các đơn vị trên hoàn thiện việc xử lý bụi, khí thải, nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường trước khi thải ra môi trường chậm nhất là ngày 31.12.

Trung Chuyên