(VietQ.vn) - Pháp luật quy định rất rõ việc xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng, sản phẩm, hàng hóa hiện nay trên thị trường mà các đơn vị, doanh nghiệp mắc phải.

Hỏi: Hiện nay trên thị thường xuất hiện ngày càng nhiều hàng hóa kém chất lượng. Tôi muốn hỏi: Để bảo đảm an toàn và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, pháp luật hiện hành quy định về việc xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa như thế nào?

(Lê Phương Lan, Quận 1, TP.HCM)

Đáp: Theo quy định tại Điều 66, Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, việc xử lý vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa được quy định như sau:

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Tổ chức vi phạm pháp luật về chất lượng sản phẩm, hàng hóa thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử phạt hành chính, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

Mua hàng ở siêu thị

3. Mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này được ấn định ít nhất bằng giá trị sản phẩm, hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ và nhiều nhất không quá năm lần giá trị hàng hóa vi phạm đã tiêu thụ; tiền do vi phạm mà có sẽ bị tịch thu theo quy định của pháp luật.

Cụ thể hóa những quy định của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa, Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa có quy định việc xử lý những hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa trong quá trình sản xuất, nhập khẩu, xuất khẩu; lưu thông trên thị trường và cả trong quá trình sử dụng. Ví dụ như, để quản lý chất lượng hàng hóa trong quá trình sử dụng, Khoản 3, Điều 16 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 quy định:

Khi phát hiện hàng hóa không phù hợp với các yêu cầu kiểm định, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, đoàn kiểm tra, cơ quan kiểm tra chất lượng xử lý như sau:

a) Thông báo cho người sở hữu hàng hóa về nội dung không phù hợp và thời gian khắc phục các nội dung không phù hợp đó;

b) Yêu cầu người sở hữu hàng hóa tạm dừng sử dụng và có biện pháp thông báo về việc tạm dừng sử dụng. Tất cả nội dung không phù hợp phải được khắc phục, kiểm định và được cấp giấy chứng nhận kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng hàng hóa đó;

c) Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc thanh tra, xử phạt vi phạm hành chính, tịch thu, tiêu hủy hoặc đình chỉ sử dụng vĩnh viễn. Nếu chất lượng hàng hóa nhập khẩu không đáp ứng yêu cầu quy định thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, cơ quan kiểm tra kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền áp dụng một hoặc các biện pháp xử lý sau đây:

Yêu cầu người nhập khẩu tái xuất hàng hóa đó;

Yêu cầu người nhập khẩu tái chế hoặc tiêu hủy theo quy định. Sản phẩm sau khi tái chế phải tuân thủ các quy định về quản lý hàng hóa nhập khẩu...

Như vậy, pháp luật hiện hành đã có quy định về xử lý các hành vi vi phạm về chất lượng sản phẩm hàng hóa. Khi kiểm tra mà phát hiện vi phạm, tùy theo tính chất mức độ vi phạm, các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

(Chuyên mục được thực hiện với sự phối hợp, giúp đỡ của Công ty TNHH Luật Dải Ngân Hà, số 103, Nguyễn Xiển, Q. Thanh Xuân, Hà Nội; website: www.galaxylawfrim.com.vn; ĐT: 0462963965).

P.V