Trong nội dung Công văn số 6062/UBND-ĐT, UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và UBND huyện Mỹ Đức chỉ đạo xử lý các vi phạm của Nhà hàng Minh Ngọc tại thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức.

Xu ly vi pham cua Nha hang Minh Ngoc tai thon Viem Khe, huyen My Duc - Anh 1

Cụ thể, xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (đại diện liên ngành: Sở Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quy hoạch - Kiến trúc, Xây dựng) tại Văn bản số 2120/BC-STNMT-TTr ngày 28/9/2016 báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý các vi phạm của Nhà hàng Minh Ngọc tại thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, UBND thành phố chỉ đạo: UBND huyện Mỹ Đức xử lý dứt điểm việc vi phạm xây dựng nhà (Nhà Hàng Minh Ngọc) của bà Nguyễn Thị Liên tại khu Hồ Quan Sơn, thôn Viêm Khê, xã Hợp Tiến và tổ chức xử lý trách nhiệm đối với UBND xã Hợp Tiến và tập thể, cá nhân có liên quan trong giai đoạn (từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2015) để bà Nguyễn Thị Liên (con gái ông Có) xây dựng Nhà hàng Minh Ngọc trái phép. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giám sát, đôn đốc việc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trước 10/11/2016.

Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi sông Đáy tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của Xí nghiệp Đầu tư phát triển thủy lợi Mỹ Đức thiếu trách nhiệm về việc không có biện pháp ngăn chặn, báo cáo cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xử lý việc xây dựng Nhà hàng Minh Ngọc vi phạm hành lang bảo vệ đê. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát, đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 10/2016.
Công ty cổ phần Thủy sản và Du lịch Quan Sơn khẩn trương liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để hoàn thiện hồ sơ, nhận bàn giao mốc giới trên bản đồ và ngoài thực địa đối với diện tích đất được UBND thành phố giao tại các quyết định: Số 7134/QĐ-UBND, số 7135/QĐ-UBND, số 7136/QĐ-UBND, số 7137/QĐ-UBND ngày 27/12/2014 theo quy định. Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố trong tháng 10/2016.