Hanoinet - Các doanh nghiệp (DN) đang có xu hướng lựa chọn trọng tài là cơ quan giải quyết những tranh chấp thương mại, bởi ưu điểm nhanh, rẻ, kín đáo và được quốc tế công nhận.