UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo UBND TP Cẩm Phả tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan vụ chỉ định thầu sai quy định.

Liên quan đến vụ việc UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu sai quy định tại các gói thầu trị giá hàng trăm tỷ đồng tại dự án cao tốc Hạ Long - Mông Dương và cải tạo, nâng cấp quốc lộ 18A, cũng như một số sai phạm của địa phương trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư mà Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã kết luận, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có công văn chỉ đạo UBND TP Cẩm Phả thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, khuyết điểm.

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau khi nhận được kết luận của Thanh tra tỉnh, ngày 28/9/2016, UBND tỉnh đã có Công văn số 6066/UBND-GT1 đồng ý với nội dung kết luận của thanh tra và yêu cầu UBND TP Cẩm Phả thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung kết luận của Thanh tra tỉnh; tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra sai phạm, khuyết điểm trong công tác GPMB thực hiện 2 dự án trên và báo cáo UBND tỉnh kết quả xử lý trước ngày 30/10/2016. Thanh tra tỉnh có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung UBND tỉnh chỉ đạo trên.

Xu ly trach nhiem vu UBND TP Cam Pha chi dinh thau sai luat - Anh 1

UBND TP Cẩm Phả khẳng định sẽ tổ chức kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và xử lý theo quy định đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến các nội dung sai phạm và tồn tại.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Ninh, ngày 4/10/2016, UBND TP Cẩm Phả đã có văn bản số 2582/UBND-NV yêu cầu UBND các phường, xã Quang Hanh, Cẩm Thạch, Dương Huy, Cẩm Hải tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra thiếu sót trong công tác tham mưu việc chấp hành, chính sách, pháp luật trong công tác bồi thường GPMB thực hiện 2 dự án.

Phòng Tài Chính – Kế hoạch, phòng Tài nguyên – Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố tổ chức họp kiểm điểm về việc để xảy ra vi phạm trong công tác tham mưu về các phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư, việc di chuyển đường điện 35Kv, 6Kv, 0,4Kv và di chuyển đường ống nước.

Trong quá trình kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, TP Cẩm Phả cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của các cá nhân có liên quan. UBND thành phố cũng ban hành Quyết định thành lập Hội đồng kỷ luật xem xét kỷ luật đối với Trưởng phòng Tài Chính – Kế hoạch, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố trong những sai phạm liên quan.

Trao đổi với PV Kiến Thức ngày 24/10, Phó Chủ tịch UBND TP Cẩm Phả, ông Phạm Văn Kính cho biết: “Trong văn bản kết luận của Thanh tra tỉnh đã chỉ rõ trách nhiệm cá nhân, tập thể liên quan. UBND TP Cẩm Phả đã ra văn bản yêu cầu tất cả tập thể, cá nhân liên quan đến việc này sẽ kiểm điểm trách nhiệm. Cụ thể UBND TP đã yêu cầu các phòng ban, cá nhân liên quan làm kiểm điểm xong trước ngày 27/10”.

“Còn việc xử lý như thế nào thì phải theo trình tự, thủ tục. UBND TP Cẩm Phả sẽ có hình thức kỷ luật thích đáng với các cơ quan, phòng ban tham mưu để làm gương cho các phòng ban khác. nếu không tham mưu thì thôi, đã tham mưu là phải chuẩn. Ngoài việc cá nhân, tập thể sẽ bị kiểm điểm và có hình thức kỷ luật cho đúng và nghiêm túc trong việc này. Lãnh đạo UBND thành phố có kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo”, PCT UBND TP Cẩm Phả Phạm Văn Kính khẳng định.

Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện một số sai phạm của địa phương trong phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư cũng như việc di chuyển đường điện 35Kv, 6Kv, 0,4Kv và di chuyển đường ống nước.

Cụ thể, UBND TP Cẩm Phả đã quyết định chỉ định thầu để thực hiện Dự án hạ ngầm hệ thống công trình điện, nước một số tuyến đường trục dọc Quốc lộ 18 trên địa bàn phường Quang Hanh với giá trị gần 300 tỷ đồng gồm:

Gói thầu số 1: UBND TP Cẩm Phả chỉ định nhà thầu Công ty CP Cơ khí và Thiết bị Thành Công thi công xây lắp di chuyển các tuyến ống nước và xây lắp công trình đoạn tuyến từ Km135 + 025 đến Km144+487 phía Bắc QL 18 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình có giá gói thầu là: 93.763.714.927 đồng. Di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV phía Bắc QL 18 thuộc tiểu dự án GPMB để thi công công trình: Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18, đoạn tuyến thuộc địa phận TP Cẩm Phả có giá gói thầu: 87.096.340.000 đồng.

Gói thầu số 2: UBND TP Cẩm Phả chỉ định nhà thầu là Công ty CP Đầu tư Xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia thi công di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV từ Km135 + 025 đến Km144+487 phía Nam QL 18 thuộc tiểu dự án GPMB, để thi công công trình Cải tạo nâng cấp Quốc lộ 18 đoạn Hạ Long – Mông Dương có giá chỉ định thầu là 78.023.450.000 đồng.

Gói thầu số 3: UBND TP Cẩm Phả chỉ định thầu nhà thầu Hoàng Nam Thắng thi công gói thầu xây lắp công trình đoạn tuyến từ Km144+487 đến Km165+130 QL 18 thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình và di chuyển các tuyến điện 35kV; 6kV; 0,4 kV có giá chỉ định thầu là 16.729.528.000 đồng.

Theo Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh, UBND TP Cẩm Phả tiến hành chỉ định thầu ở dự án hạ ngầm hệ thống điện nước với số tiền gần 300 tỷ đồng là sai với Luật Đấu thầu. Bên cạnh đó, UBND TP Cẩm Phả chỉ định Công ty CP cơ khí và thiết bị Thành Công, Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Du lịch và Thương mại Thẩm Gia, Công ty Hoàng Nam Thắng là nhà thầu là không đúng quy định về chỉ định thầu. Bởi cả 3 doanh nghiệp tư nhân trên đều không phải là cơ quan quản lý chuyên ngành điện lực và hệ thống nước sạch trên địa bàn TP Cẩm Phả.

Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh còn chỉ ra một loạt những sai phạm của UBND TP. Cẩm Phả trong việc giám sát công trình và chất lượng thi công của nhà thầu. Thanh Tra tỉnh Quảng Ninh cho biết: Công tác giám sát, nghiệm thu của Chủ đầu tư và Tư vấn giám sát chưa thật sự được chú trọng để nhà thầu thi công thi công thiếu khối lượng. Nhà thầu thi công Công ty CP Cơ khí Thiết bị Thành Công thi công không đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt tuyến đường ống HDPE-D225-PN10-PE80 tại Km 145+000 đền Km 150+000 có giá trị 989.661.888 đồng. Một số nhà thầu thi công không đúng thiết kế các hạng mục lưới báo cáp, móng tủ đổ bê tông và áp sai định mức nhân công đối với gói thầu di chuyển các đường điện 35Kv; 6Kv; 0,4Kv… Các hồ sơ đề xuất tính sai khối lượng, áp sai định mức nhân công; thi công không đúng thiết kế của các gói thầu có tổng giá trị sai lệch là 4.746.295.000 đồng.

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh cũng đã kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP Cẩm Phả thực hiện các nội dung nhằm khắc phục các sai phạm và tồn tại, thiếu sót; chỉ đạo rà soát toàn bộ các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các hộ dân chưa được thanh tra, đảm bảo việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định.