(TT&VH Online) - Theo báo cáo của Ban chỉ đạo (BCĐ) 09, sau 5 năm thực hiện quyết định 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính Phủ (trước đây là quyết định 80/2001/QĐ-TTg) về việc thực hiện công tác xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn TP.HCM, đến nay việc kê khai nhà đất của các đơn vị thuộc khối trung ương và địa phương là 10.535 địa chỉ nhà đất với tổng diện tích đất là 232.559.970 m2.

Bên cạnh đó, việc kiểm tra thực tế hiện trạng quản lý sử dụng đối với địa chỉ nhà đất đã được các đơn vị kê khai của tổ chuyên viên BCĐ 09 đã đạt 10.243 địa chỉ, tương ứng 97,22% . Trong đó kết quả xử lý, sắp xếp, đã có 165 địa chỉ nhà đất bị xử lý thu hồi với tổng diện tích là 605.969 m2 để thực hiện các công trình công cộng, công viên cây xanh, trường học, bệnh viện và chuyển giao cho các đơn vị khác quản lý sử dụng hiệu quả hơn. 3.289 địa chỉ nhà đất cho đơn vị tiếp tục quản lý sử dụng, 1.066 địa chỉ nhà đất được bán và chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất và 238 địa chỉ nhà đất được chuyển giao cho ngành nhà đất quản lý theo chính sách nhà ở đất ở. Qua đánh giá của bà Đào Thị Hương Lan, Ủy viên thường trực BCĐ 09, Giám đốc Sở Tài chính cho thấy: Tiến độ thực hiện xử lý sắp xếp nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trong thời gian qua vẫn chưa đạt yêu cầu. Do đặc điểm lịch sử nhà đất được hình thành trên nhiều nguồn khác nhau, có sự thay đổi qua nhiều cấp, nhiều ngành quản lý sử dụng, hồ sơ bị thất lạc hoặc không đầy đủ, công tác quản lý bị buông lỏng. Cũng từ đó, có thực trạng khá nhiều đơn vị quản lý sử dụng nhà đất còn lãng phí, không đúng mục đích như cho thuê, cho mượn, bố trí làm nhà ở, thậm chí bỏ trống trong thời gian dài. Tuy nhiên qua quá trình BCĐ 09 rà soát, sắp xếp và xử lý nhà đất được quản lý bởi các đơn vị quản lý sử dụng lỏng lẻo, lãng phí nêu trên, các đơn vị này vẫn đề xuất phương án giữ lại tiếp tục sử dụng hoặc đưa ra các phương án đối phó nhằm giữ lại mặt bằng cho đơn vị mình. Mặt khác, còn có trường hợp thu hồi, bàn giao nhà đất bị chậm, kéo dài sau khi đã quyết định thu hồi từ Bộ Tài chính và UBNDTP. Hiện còn có những vướng mắc trong quá trình thực hiện quyết định 09 của Thủ tướng Chính Phủ như thiếu quỹ nhà tái định cư cho công tác di dời, hỗ trợ di dời để trả lại hiện trạng và mục đích, công năng sử dụng nhà đất của các đơn vị. Hiện TP.HCM chưa phủ kín quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị nên ảnh hưởng đến việc sắp xếp nhà đất theo quy hoạch và quy trình lập thủ tục bán nhà, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Bên cạnh đó, từ khi quyết định 09 có hiệu lực thì đến nay Bộ Tài chính chỉ mới đang hoàn chỉnh dự thảo thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định 09/2007/QĐ-TTg này. Anh Đức – Phan Vũ