QĐND Online – Ngày 25-11, đoàn công tác Bộ Y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu đã đứng đầu đã đến thăm và kiểm tra công tác xử lý rác thải y tế của BV Thanh Nhàn và BV Xanh Pôn...