Ngày 23-3, Cục Quản lý dược cho biết, theo yêu cầu của Cục Quản lý dược, nhiều doanh nghiệp dược phẩm đã có báo cáo kê khai giá về cục thông qua hình thức văn bản và thư điện tử.

Trong đó có nhiều đơn vị vi phạm về kê khai giá. Cụ thể, Công ty CP Traphaco (HOSE: TRA), Công ty CP Dược phẩm OPC (HOSE: OPC), Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma, Công ty CP Xuất nhập khẩu y tế Domesco (HOSE: DMC), Công ty CP Y dược phẩm Việt Nam, một số mặt hàng sản xuất, nhập khẩu có giá kê khai chưa phù hợp giá bán thực tế và chưa tiến hành giảm giá kê khai theo đề nghị của Cục Quản lý dược. Các Công ty CP Sao Thái Dương, Công ty TNHH SX-TM-DV Trung Tín, Cơ sở sản xuất thuốc dán Conrit, Cơ sở sản xuất YHDT Phú Đức, Công ty CP Dược phẩm Hà Nội vi phạm vì chưa kê khai giá một số mặt hàng. Riêng Công ty CP Y dược phẩm Việt Nam, một số mặt hàng nhập khẩu còn bán cao hơn giá kê khai. Với những vi phạm trên, Cục Quản lý dược đã xử lý với hình thức như dừng cấp số đăng ký và dừng tiếp nhận hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc đối với Công ty CP Sao Thái Dương; dừng cấp số đăng ký, giấy phép nhập khẩu thuốc chưa có số đăng ký và dừng tiếp nhận hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc đối với Công ty CP Traphaco và Công ty CP Y dược phẩm Việt Nam. Với các Công ty CP Dược phẩm OPC, Công ty TNHH Dược phẩm Fitopharma, Cục Quản lý dược áp dụng biện pháp dừng cấp số đăng ký và dừng tiếp nhận hồ sơ thông tin, quảng cáo thuốc…