Đây là một trong những yêu cầu mà UBND tỉnh vừa đặt ra đối với ngành chức năng tỉnh Hà Tĩnh cùng các huyện, thành phố, thị xã trong tỉnh.

Xu ly nghiem xe tho so, xe co gioi cho hang cong kenh - Anh 1

Hiểm nguy rình rập người đi đường từ những chiếc xe máy lôi chở tôn

Theo văn bản vừa được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh ký ban hành, UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh, Sở GTVT, UBND các huyện/thành phố/thị xã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm viêc quản lý các phương tiện thô sơ, phương tiện cơ giới ba bánh theo Nghị quyết 05/2008/NQ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ.

Đặc biệt, cần đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân sử dụng phương tiện chở hàng cồng kềnh, quá khổ, quá tải trái quy định gây mất TT-ATGT trên địa bàn.

UBND tỉnh giao Sở GTVT chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị có liên quan rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định nhằm siết chặt quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn.

Giao Ban ATGT tỉnh Hà Tĩnh đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả thực hiện giai đoạn đầu về Ủy ban ATGT quốc gia để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/10/2016; từ tháng 11/2016, đưa kết quả quản lý hoạt động vận tải của xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn vào nội dung báo cáo thường kỳ công tác đảm bảo TT-ATGT trên địa bàn.

H.X