GD&TĐ - Ngày 8/11/2016, Sở GD&ĐT Bến Tre ra văn bản số 2911/SGD&ĐT-TTr về việc tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm.

Xu ly nghiem neu phan biet doi xu giua HS hoc them, HS khong hoc them - Anh 1

Theo văn bản này, Sở GD&ĐT yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục quán triệt trong toàn Ngành chấp hành tốt nội quy, quy chế nhà trường; không ngừng phấn đấu rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, giữ gìn phẩm chất đạo đức nhà giáo, nêu cao tinh thần trách nhiệm người thầy.

Thủ trưởng đơn vị nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác quản lý, kết hợp với chính quyền địa phương tăng cường công tác kiểm tra dạy thêm, học thêm, đặc biệt là kiểm tra đột xuất dạy thêm ngoài nhà trường.

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền những tiêu cực dạy thêm trái quy định như: Mở lớp dạy thêm không phép; dạy không đủ chương trình, không đủ kiến thức tại lớp để đưa nội dung vào phần học thêm; dạy trước chương trình; rò rỉ đề kiểm tra; cho quá nhiều bài tập tạo áp lực học sinh học thêm; phân biệt đối xử giữa học sinh học thêm và học sinh không học thêm.

Từ đầu năm học 2016 - 2017, việc dạy học thêm đã được Sở GD&ĐT Bến T re và các địa phương kiểm tra, chấn chỉnh, một số giáo viên dạy thêm trái quy định đã bị xử lý kỷ luật.

Tuy nhiên, qua thanh tra, kiểm tra và phản ánh của dư luận xã hội thì việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định của nhà nước vẫn còn diễn ra tại một số nơi bằng nhiều hình thức, tạo dư luận không tốt trong ngành Giáo dục.