Trong tháng 3, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ toàn quốc đã kiểm tra xử lý hơn 428.770 trường hợp vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Trong số đó có 53.502 trường hợp không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy.