Các nhà khoa học thuộc Trung tâm Công nghệ và Quản lý môi trường đã nghiên cứu thành công quy trình xử lý bùn thải để phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.