Ngay sau khi Luật Khiếu nại (KN), Luật Tố cáo (TC) có hiệu lực, UBND huyện Hải Hà (tỉnh Quảng Ninh) đã tổ chức hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung của luật đến đội ngũ lãnh đạo các phòng, ban và cán bộ các xã, thị trấn.

Trong 4 năm, UBND huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức 129 hội nghị tuyên truyền pháp luật KN, TC cho trên 5.456 lượt người.

Thanh tra huyện đã thực hiện 3 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan và chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC tại 15 đơn vị.

Cùng kỳ, toàn huyện đã tiếp nhận 52 đơn thư, trong đó, có 29 đơn KN, 23 đơn TC. Đến nay, đã giải quyết 100%.

Qua giải quyết KN, TC đã kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 83 triệu đồng; trả lại cho công dân 300m2 đất; buộc thôi việc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với 22 trường hợp viên chức, lao động hợp đồng tại một số trường tiểu học, trường mầm non sử dụng bằng giả; kiến nghị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 76,5m2; xem xét xử lý kỷ luật đối với 5 cán bộ, công chức có liên quan.

Trọng Tài