Lăng Minh Mạng, một trong những lăng tẩm nguy nha nhất của các vua nhà Nguyễn hiện lên ấn tượng trong bộ tranh cổ về xứ Huế của François de Marliave.

T.B (tổng hợp)

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 1

Voi chiến trong Hoàng thành Huế. Loạt tranh cổ về xứ Huế do họa sĩ kiêm nhà du hành người Pháp François de Marliave (1874 - 1953) thực hiện, được giới thiệu trên trang web hội họa Galerieimbert.com của Pháp.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 2

Hồ Tân Nguyệt và tòa Minh Lâu ở Lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 3

Vườn hoa của lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 4

Lối vào Bửu Thành của lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 5

Cửa Hiển Đức Môn của lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 6

Nhà thủy tạ bên hồ nước trong lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 7

Một góc lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 8

Một góc lăng Minh Mạng.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 9

Nghi lễ ở đàn Nam Giao.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 10

Một cánh cổng trong Hoàng thành Huế.

Xu Hue tuyet dep trong tranh co moi cong bo (2) - Anh 11

Một cánh cổng trong Hoàng thành Huế.