Nguyên giám đốc một xí nghiệp ở Thái Bình được nhân viên khách sạn dẫn vào phòng xông hơi và đóng cửa lại. Do hơi phả ra quá nóng và không thoát ra nên ông lịm dần đi...