Sau khi nước lũ rút, người dân miền Trung bắt tay dọn dẹp nhà cửa, tất cả đều hoang tàn...

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 1

Hình ảnh PV ghi lại tại xã Quảng Lộc, thị xã Ba Đồn - Quảng Bình

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 2

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 3

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 4

Người dân dọn dẹp nhà cửa.

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 5

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 6

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 7

Nhiều đồ đạc hỏng hóc

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 8

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 9

Trẻ em vùng lũ Hà Tĩnh trèo lên nóc nhà tránh lũ.

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 10

Học sinh vùng lũ Hà Tĩnh phải nghỉ học.

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 11

Chợ Mai Hóa (xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) vừa xây xong đã bị lũ phá hủy

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 12

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 13

Chợ Mai Hóa không còn dấu vết của chợ.

Xom lang mien Trung tan hoang sau khi lu rut - Anh 14