“Có đến chốn công sở vào thời gian này, mới hiểu hết ý nghĩa của câu “Tháng Giêng là tháng ăn chơi” - một người bạn của tôi hài hước nói khi đón tôi ở cổng cơ quan mình.