Mẹ mìn Huỳnh Thị Phương Mai chuyên tuyển chọn một số cô gái ở đồng bằng sông Cửu Long làm con nuôi, rồi tổ chức đường dây mại dâm khép kín.