Tổng cục Hải quan vừa ban hành Quyết định 2287/QĐ-TCHQ ngày 14/7/2017 và Quyết định 2306/QĐ-TCHQ ngày 17/7/2017 xóa nợ tiền thuế phát sinh trước ngày 1/7/2007 cho Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng và Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi với tổng số tiền hơn 1,058 tỷ đồng.

Xoa hon 1 ty dong tien no thue cho 2 DN co phan - Anh 1

Cụ thể, Công ty cổ phần xây dựng Sông Hồng được xóa 510, 935 triệu đồng tiền nợ thuế GTGT tại Cục Hải quan Hà Nội; Công ty cổ phần nông sản thực phẩm Quảng Ngãi được xóa 547,076 triệu đồng tiền thuế NK nợ tại Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

Được biết, đây là khoản nợ thuế của 2 Công ty phát sinh trước ngày 1/7/2007, do khi thực hiện cổ phần, số tiền thuế còn nợ không đưa vào xác định giá trị DN, không bàn giao cho công ty cổ phần và chưa được giảm vốn nhà nước tại thời điểm chuyển sang công ty cổ phần. Hiện 2 Công ty đã được cổ phẩn hóa và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới.

Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế (năm 2012) và Nghị định 83/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xóa nợ thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi, phát sinh trước ngày 1-7-2007, DN trên thuộc đối tượng và đủ điều kiện để xóa nợ thuế.

Thu Trang