“Làm cán bộ hội ở xã vùng núi cao, tôi chú trọng nhất là việc giúp phụ nữ dân tộc thiểu số vay vốn để phát triển kinh tế gia đình”, chị Lúi cười thật hiền từ...