Hanoinet - XKLĐ không đơn thuần là hình thức kinh doanh, mà còn là giải pháp để tiếp thu công nghệ mới, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.