Báo cáo lên Bộ Giao thông vận tải (GTVT), Tổng Cục đường bộ cho biết, công tác sửa chữa những vết hư hỏng lớn trên mặt cầu Thăng Long đã hoàn thành trước dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long, đảm bảo cho các phương tiện tham gia giao thông được an toàn êm thuận.

Tuy nhiên, sau khi sửa chữa, hiện nay lớp bê tông nhựa SMA có một vài vị trí nứt dọc nhỏ và 04 vị trí nứt ngang. Để sửa chữa các hư hỏng trong thời gian tới (nếu có) hiện nay nhà thầu đã chủ động ký hợp đồng mua bổ sung 5.000 kg vật liệu Bond coat. Về kế hoạch sửa chữa lâu dài thì Viện Khoa học công nghệ GTVT (KHCN) đã có văn bản báo cáo kết quả nghiên cứu. Theo đó việc sử dụng giải pháp TL-2000 để chống thấm cho lớp phủ SMA là không khả thi do phía Công ty HALIK.LTD - Israel không đáp ứng được các yêu cầu đến việc cung cấp các tài liêu liên quan, quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật... để khẳng định khả năng chống bong bật, chống mài mòn dưới tác động của bánh xe, tuổi thọ của TL-2000. Đối với lớp phủ mỏng BTN polymer có sử dụng nhũ tương polymer để tưới dính bám của hãng Hall Brothers thì sau nhiều buổi làm việc, Viện KHCN GTVT đã có đề cương và dự toán thi công thử nghiệm lớp phủ bê tông nhựa chặt theo công nghệ và thiết bị của Công ty Hall Brothers. Tuy nhiên, các giải pháp trên mới đảm bảo mục tiêu chống thấm nước xuống lớp phủ SMA, còn giải pháp tăng cường độ dính bám giữa lớp SMA và lớp chống eliminator hiện nay vẫn đang tiếp tục nghiên cứu. Giải pháp chống thấm trên lớp SMA chỉ có hiệu quả khi bản thân lớp SMA phải được xử lý đảm bảo ổn định. Tổng Cục đường bộ đề nghị Bộ GTVT có giải pháp xử lý đảm bảo độ ổn định lâu dài của lớp phủ mặt cầu, cho ý kiến chỉ đạo để Viện KHCN GTVT (do Viện KHCN GTVT không có quan hệ hợp đồng với Tổng cục và cũng không phải đơn vị trực thuộc Tổng cục nên Tổng cục không thể giao nhiệm vụ cho Viện) tiếp tục nghiên cứu giải pháp xử lý lâu dài hoặc mời thêm các chuyên gia, đơn vị trong, ngoài nước cùng nghiên cứu. Việt Hưng