Giadinh.net - Thị trưởng bang Victoria, Australia, hôm qua đã đưa ra lời xin lỗi chính thức tới một người ...