Trước đó, ngày 24/9, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tiêu hủy lô rùa tai đỏ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, thời gian tiêu hủy sẽ tiến hành từ ngày 27-30/9/2010.

Sáng 27/9, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ - đơn vị nuôi nhốt đàn rùa tai đỏ tại ấp Mái Dầm, xã Lục Sĩ Thành, huyện Trà Ôn đã gửi công văn đến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thông, Tổng cục Thủy sản, UBND tỉnh Vĩnh Long và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông Vĩnh Long. Công văn yêu cầu đề nghị được tạm hoãn việc tiêu hủy đàn rùa theo quyết định của UBND tỉnh Vĩnh Long do Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ đã ký được hợp đồng xuất lô rùa tai đỏ trên sang nước thức ba. Ông Võ Đông Đức, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ cho biết đang đề nghị cơ quan này chấp thuận chủ trương và xúc tiến làm thủ tục xin Tổng Cục Thủy sản cấp phép xuất khẩu và Cơ quan thú y vùng 7 kiểm dịch trước khi xuất. Theo hợp đồng xuất khẩu giữa Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ với một công ty nước ngoài, thì số rùa này sẽ được xuất từ ngày 28/9. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ cam kết không để cá thể rùa nào thoát ra môi trường tự nhiên và sau ngày 5/10 sẽ không còn cá thể rùa tai đỏ nào của Công ty trên lãnh thổ Việt Nam. Trước đó, ngày 24/9, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký quyết định tiêu hủy lô rùa tai đỏ của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, thời gian tiêu hủy sẽ tiến hành từ ngày 27-30/9/2010. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng có công văn yêu cầu Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Cần Thơ tiêu hủy đàn rùa này trước ngày 20/9./. Hữu Trãi