PN - Tháng Năm này, học sinh (HS) lớp 5 ở TP.HCM sẽ bước vào kỳ kiểm tra định kỳ lần IV - kỳ thi cuối cùng của năm học. Nếu như mọi năm, Sở GD-ĐT TP.HCM ra đề thi cho toàn thành thì năm nay, Sở giao trách nhiệm này cho các phòng GD-ĐT và các trường. Vì sợ trách nhiệm, một số quận đã chọn cách “siết” cho “chắc ăn”.

Điển hình ở Q.3, ở kỳ kiểm tra định kỳ lần III, đề thi vẫn do mỗi trường tự ra nhưng khâu tổ chức thi thì quá nặng nề đối với một kỳ kiểm tra không lấy điểm. HS được xáo trộn theo tên, chia ra mỗi phòng thi tối đa 35 em. Giáo viên các khối lớp được tập huấn quy chế kiểm tra. Giám thị cũng được xáo trộn khi coi thi. Chưa hết, ban giám hiệu của trường này phải cử đại diện sang giám sát tình hình coi thi của trường khác để đảm bảo tính nghiêm túc… Cũng vì thế, những giáo viên không phụ trách lớp 5 phải nghỉ dạy hai - ba buổi để tăng cường coi thi, sau đó lại “chạy đua” với chương trình của lớp mình phụ trách. HS quá nhọc vì sự căng thẳng trên mức cần thiết.

Chẳng lẽ một kỳ kiểm tra bình thường không lấy điểm cũng phải được tổ chức “đủ trống đủ kèn” như thế thì các nhà quản lý mới yên tâm về tính nghiêm túc? Một kỳ kiểm tra định kỳ nữa sắp đến, cả giáo viên lẫn phụ huynh HS đều mong các nhà quản lý giáo dục đừng làm khổ thêm cho xã hội. Nếu có cải tiến hình thức thi, xin đừng cải tiến giật lùi theo hướng nặng nề, phức tạp, hãy để kỳ thi diễn ra nhẹ nhàng, bình thường, như chỉ đạo của Bộ và Sở GD-ĐT về giảm tải chương trình học, giảm áp lực thi cử.

GIA TUỆ