Những đơn thư trình báo, với nội dung “tôi chính là nạn nhân của một vụ chặn xe lấy tiền mãi lộ”. Vậy, ai đã gây nên chuyện này?

Xin deu o ham Thu Thiem - Anh 1

- Theo Người Lao Động