Chính quyền Chad đã khởi tố 16 người tội tham gia bắt cóc 103 trẻ em ở Chad đưa sang châu Âu làm con nuôi hôm 30-10.